نمونه سازی و انجام آزمون‌های مکانیک سنگ

تماس بگیرید

توضیحات

آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود با توجه به نیاز دانشگاهیان و صنعت و معدن دارای خدمات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی مختلف بوده و با کادری مجرب در سالن کارگاه‌های پردیس مرکزی دانشگاه قرار دارد.

این آزمایشگاه به مجموعه کاملی از تجهیزات شامل دستگاه اندازه گیری مقاومت فشاری سه محوری، مقاومت برشی ، خمش و سایش، چکش اشمیت و .. مجهز می باشد.